Enquête: publiek waardeert de plannen

Een grote meerderheid van de bezoekers aan de planpresentatie en de website van Handelskade vinden de getoonde schetsen aantrekkelijk. 87 procent is vóór het plan, 13 procent is ertegen. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van Bouwfonds Ontwikkeling en corporatie Standvast Wonen.

Enquête: publiek waardeert de plannen

Het merendeel van de deelnemers aan de enquête vinden de impressies van het plan aantrekkelijk of zeer aantrekkelijk. De hierboven getoonde afbeelding is in de ogen van 70 procent van de geënquêteerden aantrekkelijk, terwijl 19 procent haar zelfs zeer aantrekkelijk vindt. Vijf procent acht haar onaantrekkelijk en zes procent heeft geen mening.

Wandelroute populair

Aan de bezoekers is gevraagd hoe vaak ze van voorzieningen gebruik zouden maken als zij op de Handelskade komen. Wandelroutes zijn veruit populair en zouden zeer frequent worden gebruikt. Tweederde van de geënquêteerden zou er tenminste wekelijks gebruik van maken.

Horecavoorzieningen worden ook vaak gebruikt. Een derde van de respondenten geeft aan er tenminste wekelijks te komen voor terras, café of koffie en een broodje. Aan een chique restaurant is weinig behoefte. Ook van vergaderruimte of werkplek zou ook weinig frequent gebruikt worden. Maar dit is ook iets wat moeilijker voor te stellen is. Relatief veel mensen hebben daarom ook “geen mening” geantwoord. Het houdt misschien ook verband met de leeftijd van de bezoekers. Tweederde van hen is vijftig jaar en ouder.

Er zijn veel suggesties voor voorzieningen gedaan. Het meest genoemd zijn kleine ambachtelijke winkels zoals bakker, slager, bloemist of boekenhandel. Verrassend is dat ruimtes voor kunstenaars en galeries vaak worden genoemd. Horeca scoort ook hoog. Een tip: zoek iets Nijmeegs met biologisch, vegetarisch, of vis.

Fiets

De plannenmakers vroegen ook naar wat men graag in de omgeving van het plan verbeterd zou willen zien. Meer fietsenstallingen en een betere wandelroute langs het water worden het meest genoemd. Autobereikbaarheid, een buurtoverleg en geluidsoverlast worden het minst genoemd.

Enquête: publiek waardeert de plannen

Zicht op de Waal

Aan de Handelskade komen 500 woningen. Op een schets gaven vier op de vijf bezoekers aan dat hun voorkeur uitgaat naar een woning met uitzicht op de Waal. De overigen hebben voorkeur voor een woning met uitzicht op de haven.

De plannenmakers van Bouwfonds Ontwikkeling en Standvast Wonen waren benieuwd naar de voorkeuren voor balkons en groen in de binnenhoven. De voorkeuren voor type en afscheiding van balkons liepen sterk uiteen, met een lichte voorkeur voor uitpandige balkons en een balkonwering van helder glas. Groen op de binnentuinen ziet men het liefst met bomen èn planten.

De plannenmakers hebben verschillende suggesties gekregen voor het verbeteren van de plannen. Van grotere en goedkopere appartementen tot aan het gebruik van lichte kleuren. Waar mogelijk nemen de plannenmakers de uitkomsten en aanbevelingen mee om de plannen definitief te maken.

Enquête

Aan de enquête deden meer dan 100 mensen mee. Tachtig procent vulde de enquête in tijdens de planpresentatie in de Nijmeegse Stadsschouwburg op 30 oktober. De rest deed dat online via de website Handelskade.nu. Bijna 60 procent van de geënquêteerden is geïnteresseerd in het kopen van een woning en verklaart zijn bezoek uit belangstelling voor het project en de appartementen. 30 procent is omwonend en de anderen volgen het plan beroepsmatig of om redenen die zij niet aangaven.

Meer weten? Contact
Wat is de status? Planning