Penthouse kopen in Iris

De verkoop van Iris Penthouses verloopt in 2 fases: allereerst de exclusieve presale, gevolgd door de verkoop van de penthouses. Voor de presale doorloop je de volgende stappen:

1. Aanmelden

Wil je in aanmerking komen voor één van die fantastische penthouses is Iris? Meld je dan nu aan door je gegevens achter te laten onder het penthouse van jouw voorkeur op de website.

Zodra duidelijk is wanneer de verkoop start, bieden we je de mogelijkheid om deel te nemen aan een exclusief evenement waar we je meer vertellen over de unieke penthouses en graag al jouw vragen beantwoorden. Als het evenement al is geweest wanneer jij je aanmeldt op de website, dan kun je ook terecht bij de makelaar of het klantcontactcentrum van Iris via de website.

2. Presale

Bij Iris Penthouses staan de prijzen niet vast. Voor de verschillende penthouses zijn minimale vanaf-prijzen bepaald, deze zijn te vinden in het actuele woningaanbod. Geïnteresseerden kunnen, zodra de verkoop is gestart, een bod indienen gedurende een vastgestelde periode.

Het bod kan ingediend worden via een biedingsformulier. Per bod dient een afzonderlijk formulier ingevuld en toegestuurd te worden. Het is toegestaan op meerdere penthouses te bieden.

3. Bieden

Biedingen kunnen gedurende de biedperiode worden ingediend. De verkoper accepteert vervolgens het meest interessante bod. Dit kan de hoogste bieding zijn, maar bijvoorbeeld ook een bieding met de beste voorwaarden, zoals ‘zonder voorbehoud financiering’. Bieden op meerdere penthouses is toegestaan.

4. Toewijzing

De bieder die een penthouse toegewezen krijgt, heeft gedurende een vooraf vastgestelde periode een optie op het Penthouse. In die periode blijft het penthouse gereserveerd en kan een gesprek met de makelaar plaatsvinden. Daarna wordt de koop- en aannemingsovereenkomst opgesteld en ondertekend.

Toelichting biedproces

  • Om iedereen gelijke kansen te geven zal voor en tijdens de biedingsperiode geen optie worden verstrekt aan één enkele kandidaat;

  • In een vooraf gecommuniceerde periode nodigen wij geïnteresseerden uit tot het doen van een bod, welke uiterlijk op aangegeven datum en tijd door ons ontvangen dient te zijn via e-mail;

  • Er wordt niet verder onderhandeld, er volgt een acceptatie óf een weigering van het voorstel. Wij vragen je dan ook om een ‘uiterste’ voorstel uit te brengen;

  • Een bieding dient schriftelijk te worden uitgebracht via een formulier. Indien je niet over een internetverbinding of e-mailadres beschikt, mag het bod uiteraard ook telefonisch of schriftelijk worden uitgebracht via de betrokken makelaar;

  • Over de inhoud van de biedingen wordt niet gecommuniceerd met andere kandidaten. Van ‘tegen elkaar opbieden’ is dan ook geen sprake;

  • Verkoper zal op basis van de uitgebrachte voorstellen een keuze maken uit de biedingen. Hierin zullen alle onderdelen worden meegewogen, zoals de hoogte van het bod en eventuele andere voorwaarden;

  • Verkoper houdt zich het recht voor om in voorkomende gevallen af te wijken van bovenstaande verkoopprocedure. Acceptatie van een voorstel is onder nadrukkelijk voorbehoud van gunning door verkoper.
Iets vragen? Neem contact met ons op!
Wanneer zijn de appartementen gereed? Planning Iris