Definitief vastgestelde locatie container

27 oktober '20

Middels dit bericht informeren wij u met betrekking tot de definitief vastgestelde locatie van de ondergrondse afvalcontainers.

Onderstaand treft u de door de DAR en gemeente Nijmegen vastgestelde plaats voor een ondergrondse 5m3 container in combinatie met bovengrondse cocon van 5m3 voor GFT afval en een verzamelplek voor plastic.

Koningsdaal Nijmegen

De containers worden weggewerkt in het talud dat zich tussen blok 2B en het park bevindt, nabij de inrit van de parkeergarage. De plaats is zo gekozen dat er minimaal overlast ontstaat bij het legen van de containers en de vrachtwagen niet hinderlijk het verkeer in de Jan Nieraethstraat ophoudt.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u uw vragen mailen naar b.evers@bpd.nl

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Veelgestelde vragen
  Contact