Koningsdaal genomineerd voor architectuurprijs Nijmegen

23 december '19

Het Architectuurcentrum Nijmegen organiseert in opdracht van de gemeente Nijmegen voor de zevende keer de Architectuurprijs Nijmegen. De tweejaarlijkse prijs brengt de mooiste, innovatiefste of duurzaamste gebouw dat in de afgelopen twee jaar in Nijmegen is opgeleverd in beeld. Wij kijken uit naar het vakkundige juryoordeel! Vanaf 1 januari kan er gestemd worden op de publieksprijs, stem jij voor Koningsdaal?

image alt

Koningsdaal Zuid – Molenaar & Co architecten

‘Aan de voet van de nieuwe Waalbrug ‘De Oversteek’ is een nieuwe stadswijk verrezen: Koningsdaal-Zuid. De wijk bevindt zich tussen de Weurtseweg en de op dijkniveau gelegen Laan van Oost-Indië, waardoor een gevarieerde bebouwing ontstond met trapsgewijze hoogteverschillen. Voor dit deel van Waalfront was een stedenbouwkundig plan met beeldreferenties gemaakt. Naast de herinneringen aan het vroegere, grootschalige industriegebied op deze plek waren de wijken in Nijmegen-Oost een belangrijk voorbeeld voor hoe Koningsdaal eruit kon komen te zien. Wandelingen door Oost boden ons een vruchtbare voedingsbodem voor hoe de wijk vorm te geven in de rijke en gevarieerde architectuur van ‘rond 1900’ stijlen die de wijk een karakter geven dat zo in de boeken van Louis Couperus zou passen.

Maar ook de industriële gebouwen van de PGEM en de Vasim inspireerden ons, zoals te zien aan de woningen langs de
Winselingseweg en de Laan van Oost-Indië. Koningsdaal kent negen stijlvariaties van neo-renaissancistisch
tot en met zakelijk, en alles daartussenin. Erkers, hoektorentjes, opgetrokken gevelvlakken en een gevarieerde daklijn zorgen
ervoor dat elke woning uniek en herkenbaar is. De hoeken van bouwblokken zijn zorgvuldig vormgegeven met erkers, studio’s
in de achtertuin en zelfs een atelierwoning die uitziet over het park.’

Breng je stem uit!
image alt

Koningsdaal Blok 3 en 4 – KENK architecten

‘KENK architecten maakte in Nijmegen langs de Waal een subtiel en sociaal doordacht woningbouwproject waar mensen willen wonen, omdat het uitnodigt tot ontmoeten en zich onderscheidt door een buitengewoon geslaagde aansluiting op de complexe, gelaagde omgeving. De in de basis humanistische benadering van KENK heeft in Koningsdaal geleid tot een uniek ontwerp dat traditionele ornamentiek abstraheert om te komen tot een eigentijdse versie van een vertrouwd beeld.
De woningen zijn zeer goed afleesbaar in schaal, met een menselijke maat, en sluiten bijzonder goed aan op de straat. Dankzij de duidelijke beëindiging met een daklijst en terugkerende elementen zoals erkers, Franse balkons, doorlopende balkons, witte kaders en houten woning entrees zijn de afzonderlijke woningen herkenbaar en vertrouwd, maar toch bijzonder. Ondanks dat Koningsdaal een nieuwe buurt is voelt de wijk aan alsof die er al jaren staat.
De woningen hebben zich genesteld in het stedelijk weefsel met een opvallende vanzelfsprekendheid, die het resultaat is van de zorgvuldige, sociaal geïnspireerde werkwijze van het bureau. De nieuwbouw en de historische oudbouw van Nijmegen sluiten hier op een uitmuntende wijze op elkaar aan.’

Breng je stem uit!
  Contact
  Actueel aanbod Koningsdaal