Update Koningsdaal fase 9

1 juni '18

Wij hebben goed nieuws over de voortgang van Koningsdaal fase 9! Inmiddels wordt de grond bouwrijp gemaakt en is de omgevingsvergunning aangevraagd en op 23 mei verleend. Dit betekent dat de omgevingsvergunning, mits er geen bezwaren zijn, op 4 juli onherroepelijk wordt. Na 4 juli ontvangen alle kopers van Koningsdaal fase 9 van ons een email/brief waarin we melden dat de bouw van je woning officieel doorgaat. Na ontvangst van deze brief/email kan er een afspraak worden gemaakt bij Hekkelman Notarissen voor het passeren van de leveringsakte en indien gewenst de hypotheekakte.

De aannemer start naar verwachting begin september met de bouw van je woning. De aannemer zal je tijdens de bouw verder informeren over de voortgang. We beseffen dat bij het kopen van een nieuwbouwhuis veel komt kijken. Wij wensen jou veel succes bij de verdere stappen op weg naar een eigen nieuwbouwwoning.

  Heb je een vraag?
  Huidig woningaanbod bekijken