Update vanaf de bouwplaats

5 december '19

De werkzaamheden aanleg nutsvoorzieningen voorlopen voorspoedig. Het tracé stadsverwarming (door de kruipruimte van de woningen) is aangelegd en deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Momenteel worden de leidingen voor elektra, CAI en glasvezel aan de voorzijde van de woningen aangelegd en aan de achterzijde de leidingen voor wateraanvoer en vuilwaterafvoer. De verwachting is dat deze werkzaamheden in de komende weken geheel volgens planning worden afgerond.

Casco's

Op maandag 16 december aanstaande (week 51) wordt gestart met de opbouw van de prefab betonnen wand- en vloerelementen. De rupskraan en medewerkers van onze co-maker Spaansen zijn vanaf dan actief op de bouwplaats, er vindt de nodige aanvoer met grote trailers plaats. De bedoeling is dat voor de kerstdagen de casco’s van het eerste bouwblok (bouwnummers 19 t/m 15) in grote lijnen staan, met uitzondering van de dakvloer.

Proefmuurtjes

De bouwplaats zal in verband met de Kerstvakantie gesloten zijn vanaf 21 december 2019 tot en met 5 januari 2020. In het nieuwe jaar gaat Trebbe gestaag verder met de bouw van de woningen. Op de planning staat de start van het gevelmetselwerk voor begin februari 2020. Naast/tegen de bouwkeet zijn de afgelopen dagen proefmuurtjes opgebouwd.

Deze geven een goed beeld van onder andere het metselverband en de baksteen- en voegkleur. De bij het project betrokken architect krijgt op deze wijze een goed beeld van de door hem in het voortraject bepaalde drie gevelstenen.

Koningsdaal fase 11

Eerste prognose oplevering

We hopen op een zachte droge winter, ondanks de charme, dus niet op een Elfstedentocht. Het streven van Trebbe om je voor 15 februari 2020 een eerste prognose oplevering te geven. Op dat moment wordt ook de datum voor het kijkmoment op de bouwplaats geprikt. Het uitvoeringsteam heeft op dat moment namelijk al een beter beeld en gevoel bij het verloop van de winter en de mogelijke gevolgen op de planning.

Koningsdaal fase 11

Palen Waalkroon

Het boorwerk van de funderingspalen verloopt volgens planning. Inmiddels zijn 106 van de in totaal 274 palen geboord, het streven is dat voor de kerstvakantie alle palen onder bouwblok 2A (dichtst bij de brug) in de bodem zitten. In hte nieuwe jaar gaat, vanaf 6 januari, Vroom verder met het boren van de palen onder bouwblok 2B. ook wordt er dan gestart met de grondwerkzaamheden in de zone van bouwblok 2A. 

Het maken van de complete kelderbak behelst veel arbeid op de bouwplaats, er wordt namelijk slechts deels gebruik gemaakt van geprefabriceerde elementen. Deze werkzaamheden zijn dan ook weersafhankelijk, dagen met temperaturen rondom of lager dan het vriespunt worden als "onwerkbaar" bestempeld. We hopen op droog en mild winterweer.

Koningsdaal Nijmegen
Koningsdaal Nijmegen
Koningsdaal Nijmegen
  Planning
  Contact