Rijke historie Waaloevers

Waar vroeger Fort Krayenhoff lag, komt nu een nieuw wijkpark met parkpaviljoens aan de Waal. Wonen in de appartementen van Park Fort Krayenhoff is wonen tussen het groen, op een historische plek. Het is genieten van buitenzijn met de voorzieningen van de stad heel dichtbij.

image alt

Zo was het vroeger…

Fort Krayenhoff werd rond 1820-1824 gebouwd aan de linkeroever van de Waal. Baron C.R.T. Krayenhoff gaf opdracht voor de bouw van deze vestiging. Het fort aan de huidige Laan van Oost-Indië heeft nooit zijn militaire functie hoeven te vervullen. Nadat het verlaten is door de militairen, wordt het nog een tijd in stand gehouden omdat de naamgever baron Krayenhoff er begraven ligt. Als die is herbegraven en de plaquette die aan hem herinnerde is verplaatst naar het plantsoen met zijn naam buiten de Hezelpoort, raakt het fort in verval. Een klein deel van Fort Krayenhoff ontkwam aan de slopershamer: het muurwerk aan de rivierzijde bleef behouden en werd opgenomen in de kade.

image alt

Zo wordt het nu

Zo´n rijke geschiedenis mag niet verloren gaan. Terecht dus dat het fort een belangrijke plek inneemt in het stedenbouwkundig plan van Waalfront. De oude vestingmuren worden weer zichtbaar; de contouren van het fort vormen de basis van Park Fort Krayenhoff. Langs een deel van de fortmuren en de gracht komen drie kleinschalige appartementengebouwen met ondergrondse parkeergarage. Door gebruik te maken van natuurlijke materialen sluiten de woningen mooi aan op park. Midden in Park Fort Krayenhoff brengen we de restanten terug van de reduit: het midden in het fort gelegen verdedigingswerk. Deze ronde vorm is uitstekend geschikt als speelplek.

Bekijk het woningaanbod
Planning Wanneer start de bouw?
Contact Ik heb een vraag!