Update van de bouwplaats Park Fort Krayenhoff

27 mei '22

Wat komen de paviljoens mooi uit de steigers. We zijn trots op het bouwteam van Trebbe. Voortgang van de werkzaamheden op de bouw: het streven is nog steeds om alle appartementen van paviljoen 1 en 2 op te leveren voor de bouwvak. Per paviljoen wordt van boven naar beneden opgeleverd, eerst paviljoen 1 en daarna paviljoen 2.

Spannende tijd

Het is en blijft echter wel spannend. De afwerking van de gevels en balkons, met aansluitend het zakken (weghalen) van de gevelsteigers en daarna het afwerken van het parkeerdek zijn – kort samengevat – de cruciale leidraad voor de komende periode. Trebbe is en blijft hierin afhankelijk van tijdige levering van materialen en voldoende mankracht van alle bij het project betrokken partijen.

De planning blijft een prognose, een indicatie waar geen rechten aan kunnen worden ontleent. Ongeveer 2 weken voor de daadwerkelijke voorschouw en oplevering van een appartement, wordt er een brief uitgestuurd met definitieve data.

  Contact
  Nieuws