Update vanaf de bouwplaats Park Fort Krayenhoff

21 juli '21

De ietwat vreemde installatie welke gecreëerd is aan de rand van het bouw-/parkeerterrein is een mock-up (= “proef”opstelling). Een fragment van de gevel wordt op ware grootte opgebouwd om een goed beeld te krijgen van hoe het er daadwerkelijk uit komt te zien. De bedoeling is om deze gereed te hebben voor de bouwvak, dit is inclusief de gevelbekleding, gevelkozijn, de horizontale betonband en het verticale kokerprofiel.

Bouwvak

De zomervakantie van Trebbe is in de weken 31 tot en met 33, van maandag 2 augustus tot en met vrijdag 20 augustus 2021. In deze weken vinden geen bouwwerkzaamheden plaats, wel zullen er in week 33 grondwerkzaamheden uitgevoerd worden, de vrije ruimte rondom de kelderbak wordt aangevuld.

Fortwand

Tegen de bouwkeet aan zijn twee proefmuren in wildverband opgemetseld om alvast een beeld te krijgen bij de uitvoering van de fortwand. De proefmuur links (zie foto’s) geeft een beeld van hoe de daadwerkelijke uitvoering wordt. Let wel, de voegkleur (welke ook is overlegd met de architect) wijkt ietwat af van de opgenomen kleur!

Waalfront Nijmegen
Waalfront Nijmegen

Voortgang werkzaamheden

De bouwwerkzaamheden lopen op dit moment mooi volgens schema.
De eerder aan u gemelde - geheel indicatieve - prognose: “Trebbe werkt ernaartoe om de appartementen rondom de bouwvak 2022 op te leveren” - blijft dan ook gelden.

Wat in de agenda staat voor de komende weken (uiteraard met een klein voorbehoud):

  • Vrijdag 16 juli 2021: leggen prefab vloeren begane grond paviljoen 1.
    Het gaat hier om vrij dunne breedplaatvloeren waar nog wapening, diverse installaties en een betonlaag op aangebracht worden.
  • Maandag 19 juli 2021: start vlechter (wapening op de prefab vloer);
  • Vrijdag 23 juli 2021: leggen prefab breedplaatvloeren begane grond paviljoen 2;
  • Donderdag 29 juli 2021: leggen prefab breedplaatvloeren begane grond paviljoen 3;
  • Streven voor bouwvak: storten eerste betonstrook naast paviljoen 1;
  • Na de bouwvak: storen betonvloer paviljoen 1.

Bouwrouting

Bovenstaand overzicht maakt het al ietwat duidelijk: er wordt volgens volgende routing gebouwd: van paviljoen 1 -> paviljoen 2 -> paviljoen 3. Deze bouwvolgorde wordt ook in de afbouw en oplevering aangehouden. De exacte afbouw en dus de volgorde van oplevering binnen een paviljoen wordt nog verder uitgekristalliseerd.
Zodra hier meer informatie over beschikbaar is, volgt een update.

Voor nu wensen wij u – als compleet bouwteam - een fijne zomer(vakantie) toe!

  Planning
  Contact