Opgeleverd

FORTreffelijk wonen in Park Fort Krayenhoff

Op de plek waar Fort Krayenhoff vroeger stond, zijn de contouren van de vesting weer zichtbaar. De oude fortmuren en de gracht vormen de basis voor het groene Park Fort Krayenhoff én de natuurlijke zichtlijn waarlangs drie diamantvormige, kleinschalige parkpaviljoens staan. Een rustgevende plek, midden in het groen en met uitzicht op het kabbelende water van de Waal.

image alt

Tonen van de historie

Hoewel het in 1824 na lang steggelen werd voltooid, is Fort Krayenhoff uiteindelijk nooit gebruikt als verdedigingswerk. Het raakte in verval en toen de industrie oprukte langs de Waal, zijn de resten onder de grond verdwenen. De muren, het ronde reduit (binnenverdedigingswerk) en de contouren van de grachten zijn wél bewaard gebleven. Om deze historie niet opnieuw verloren te laten gaan, heeft het fort weer een plek in Park Fort Krayenhoff gekregen.

image alt

Wonen met zicht op groen en Waal

Het voormalige Fort Krayenhoff is gebouwd op een strategische locatie: met breed zicht op de Waal en de stad om snel vijandelijke troepen te ontdekken. Dat is in de huidige tijd niet meer nodig: nu mag je gewoon genieten van dit prachtige uitzicht! Vanuit de appartementen in Park Fort Krayenhoff heb je vrij zicht op de Waal, de stad én op het groen rondom. In Park Fort Krayenhoff zijn 3 kleinschalige parkpaviljoens met gezamenlijk 45 woningen gerealiseerd.

Zo was het vroeger

Fort Krayenhoff werd rond 1820-1824 gebouwd aan de linkeroever van de Waal. Baron C.R.T. Krayenhoff gaf opdracht voor de bouw van deze vestiging. Het fort aan de huidige Laan van Oost-Indië heeft nooit zijn militaire functie hoeven te vervullen. Nadat het verlaten is door de militairen, wordt het nog een tijd in stand gehouden omdat de naamgever baron Krayenhoff er begraven ligt. Als die is herbegraven en de plaquette die aan hem herinnerde is verplaatst naar het plantsoen met zijn naam buiten de Hezelpoort, raakt het fort in verval. Een klein deel van Fort Krayenhoff ontkwam aan de slopershamer: het muurwerk aan de rivierzijde bleef behouden en werd opgenomen in de kade.

image alt

Zo wordt het nu

Zo´n rijke geschiedenis mag niet verloren gaan. Terecht dus dat het fort een belangrijke plek inneemt in het stedenbouwkundig plan van Waalfront. De oude vestingmuren zijn weer zichtbaar; de contouren van het fort vormen de basis van Park Fort Krayenhoff. Langs een deel van de fortmuren en de gracht zijn drie kleinschalige appartementengebouwen met ondergrondse parkeergarage gebouwd. Door gebruik te maken van natuurlijke materialen sluiten de woningen mooi aan op park. Midden in Park Fort Krayenhoff zijn de restanten van de reduit teruggebracht: het midden in het fort gelegen verdedigingswerk. Deze ronde vorm is uitstekend geschikt als speelplek.


De 3 paviljoens met 42 appartementen aan de Waal en in het prachtige park zijn opgeleverd rondom de zomer van 2022. We zijn nog lang niet klaar in Waalfront. Schrijf je onderaan deze pagina in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen.