Start bouw van IRIS

6 juni '24

Waalkwartier vormt sluitstuk gebiedsontwikkeling Waalfront-Nijmegen

Donderdag 6 juni is de start bouw gevierd van IRIS- Waalkwartier in Waalfront-Nijmegen. Het project betreft de bouw van een parkeergarage met daarbovenop 495 woningen waarvan het merendeel appartementen. De officiële handeling, “de eerste paal”, werd verricht door wethouder Noël Vergunst, Bart Pigge, (Dura Vermeer Bouw Hengelo) en Joost Mulder (BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling).

Levendige natuurinclusieve leefomgeving

Op een historische locatie, tussen de Waal, de Honig en de Waalhaven, wordt het voormalige slachthuisterrein van Hilckman omgetoverd tot een levendige toekomstbestendige natuurinclusieve leefomgeving met woningen voor uiteenlopende huishoudens: van sociale huur- en koopappartementen, tot middenhuurwoningen en koopwoningen. Naast duurzame warmte en koude-voorziening is het gebied rijk aan biodiversiteit: de daken worden groen met hier en daar een royaal dakterras, er komen tal van nestkastjes en het binnengebied krijgt een groene, natuurlijke inrichting waar hemelwater lokaal wordt opgevangen. Het IRIS- Waalkwartier is het voorlaatste deelgebied van de grootschalige gebiedsontwikkeling Waalfront.

Noël Vergunst

Wethouder Noël Vergunst, Stedelijke ontwikkeling
“Met de start bouw op het voormalige Slachthuisterrein in het Waalfront neemt Nijmegen weer een belangrijke stap om het woningtekort te verkleinen. Hier komen woningen voor iedereen: van sociale en middenhuur, tot vrije sector en betaalbare koopwoningen. Een mooie mix op een historische plek in Nijmegen, waar levendigheid en natuur samenkomen.”

Joost Mulder

Joost Mulder, regiodirecteur BPD Noord-Oost & Midden
“BPD wil een belangrijke bijdrage leveren aan het versnellen van de transitie naar een duurzame samenleving. Als gebiedsontwikkelaar voelen wij ons daarvoor verantwoordelijk. Daar hoort ook de betaalbaarheid van wonen bij, een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Samen met gemeenten en corporaties zet BPD zich al ruim 75 jaar in om wonen voor iedereen betaalbaar en bereikbaar te houden, ook in Nijmegen. In IRIS-Waalkwartier is er een plek voor iedereen, zo worden er circa 80 sociale huurwoningen gerealiseerd. BPD Woningfonds maakt circa 80 duurzame nieuwbouwhuurwoningen bereikbaar voor huishoudens met een middeninkomen.”

Bart Pigge

Bart Pigge, directeur Dura Vermeer Bouw Hengelo
"Wij zijn trots op het team en de samenwerking met BPD en de gemeente Nijmegen voor het ontwikkelen en realiseren van IRIS-Waalkwartier. Het voormalige slachthuisterrein wordt getransformeerd tot een levendige en duurzame woonomgeving voor toekomstige bewoners en daarin kunnen we ook hier het goede doen. Zowel voor de mensen als de natuur.”

Planning

Alle kopers die nu al een woning hebben gekocht in Iris, kunnen aan het einde van deze zomer naar de notaris voor de levering van hun appartement. Naar verwachting kunnen in 2027 de eerste bewoners hun nieuwe woning betrekken. De koopwoningen zijn in verkoop en te vinden op de pagina woningen; de huurwoningen worden te zijner tijd via BPD Woningfonds aangeboden.

  Bekijk de planning
  Nieuwsoverzicht