Afsluiting Laan van Oost-Indië Nijmegen

22 januari '20

Maandag 6 januari is er gestart met de bouwrijp werkzaamheden ten behoeve van de nieuwe woningen op het dijkkwartier (oude Hilckmann terrein). Dit houdt in dat ze het riool aanleggen voor deze nieuwe woningen en dat het asfalt doorgetrokken wordt voor de fietsstraat en de Laan van Oost-Indië tot aan de kruising Havenweg.

Maandag 27 januari wordt het asfalt aangebracht voor de fietsstraat, waardoor de nieuwe doorgaande fietsroute open is voor fietsers. Dit geeft aannemer Van Gelder ruimte om ter plaatse van de Laan van Oost-Indië het riool en asfalt aan te brengen. Dit houdt in dat je vanaf 28 januari 2020 tijdelijk het Honigcomplex via een andere manier moet benaderen. 

Alternatieve route Honig

Klaar op 28 februari 2020

IJs en weder dienende is de nieuwe laan van OOst-Indie klaar op vrijdag 28 februari. Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact opnemen met de beheerder van het Honingcomplex: Nico Wielhouwer via [email protected]

  Contact
  Nieuws