Bekendmaking goedkeuring dijkversterking Waalfront

22 april '21

Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft bekend gemaakt dat het projectplan “Aanpassing waterkering Waalfront Nijmegen” van waterschap Rivierenland is goedgekeurd.

Het gebied rondom de voormalige Honigfabriek bij Nijmegen is volop in ontwikkeling en wordt door de primaire waterkering langs de Waal beschermd tegen overstroming. Deze waterkering is op dit moment nog niet afgekeurd, maar zal op termijn versterkt moeten worden om te voldoen aan nieuwe landelijke waterveiligheidsnormen die gelden per 1 januari 2017. De overkoepelende gebiedsontwikkeling Waalfront Nijmegen biedt de kans om de primaire waterkering gelijktijdig met de herontwikkeling aan te passen aan de nieuwe eisen voor waterveiligheid.

Wil je meer weten? Lees er alles over in het projectplan, goedkeuringsbesluit & Mer Beoordelingsbesluit

  Contact
  Woningaanbod