Busroute Laan van Oost-Indië

12 april '21

Goed nieuws! Sinds begin april rijden er bussen over de Laan van Oost-Indië. Benieuwd om welke buslijnen het gaat? We vertellen je er graag meer over!

Het gaat om buslijnen 3 en 14. Er is een tijdelijke halte aangelegd bij het Honigcomplex aan weerszijden van de weg. De halte Winselingseweg op de Weurtseweg komt hiermee te vervallen. In de toekomst komt er ook nog een bushalte op de Nymaweg. De halte Havenweg (stad-uit) is tijdelijk verplaatst naar de hoek Weurtseweg – Lijnbaanstraat (Nina Simonestraat) Deze ligt dus niet meer achter de kruising Weurtseweg/ Havenweg.

Op de kruising Havenweg/Laan van Oost-Indië is ter hoogte van de voormalige ingang van het slachthuis een bussluis gemaakt. De Laan van Oost-Indië is nu namelijk nog geen door- gaande route voor autoverkeer. Alleen lijnbus- sen en vrachtverkeer mogen hier rijden. Als alle bouwwerkzaamheden in het gebied klaar zijn, komen er definitieve bushaltes langs de route: bij de Honig en ter hoogte van de aan- sluiting Laan van Oost-Indië op de Weurtse- weg. De Laan van Oost-Indië wordt dan onderdeel van de doorgaande route S101.

  Alles over de planning
  Bekijk alle wijken in Waalfront