De man en de muur

3 november '22

In Nijmegen neemt het waterschap deel aan de ontwikkeling van de nieuwe wijk Waalfront. Een slimme inpassing van de waterkering maakt dat dit moderne stadsdeel bestand zal zijn tegen extreme toekomstige rivierwaterstanden.

Om een modern stedenbouwkundig ontwerp mogelijk te maken wordt de waterkering verlegd. De nieuwe gebouwen krijgen een waterkerende functie. Dit is een heel nieuwe benadering, waarbij het contact van dit voormalig industriële gebied met de rivier wordt hersteld.

Unieke aanpak

De waterkering verleggen en integreren in het stedenbouwkundig ontwerp is een voorbeeld van overstromingsbestendig bouwen en het combineren van functies in een waterkering. Dit is tot stand gekomen dankzij een succesvolle publieke-private samenwerking tussen de gemeente, het waterschap en de ontwikkelaar.

Fort Krayenhoff

Onderdeel van de waterkering is de muur van het voormalige Fort Krayenhoff. De muur is gerestaureerd en is onderdeel van een park geworden. Cornelis Krayenhoff was in de 19de eeuw een belangrijke waterstaatkundige, militair en staatsman uit Nijmegen. Bekijk het verhaal van de man en de muur.

  Contact
  Nieuws