Herstel muur fort Park Krayenhoff

17 januari '22

Op de plek waar Fort Krayenhoff vroeger stond, worden de contouren van de vesting weer zichtbaar. De oude fortmuren en de gracht vormen de basis voor het groene Park Fort Krayenhoff met daarin 3 kleinschalige parkpaviljoens. 

image alt

Momenteel is Waterschap Rivierenland bezig met het herstellen van de waterkering (de muren) bij het voormalig historisch fort, zoals op de foto goed te zien is. Het herstel richt zich op de voegen. Deze worden uitgeslepen en opnieuw gevoegd. De werkzaamheden duren tot mei 2022, afhankelijk van de waterstanden in de Waal. 

Toen

Fort Krayenhoff werd rond 1820-1824 gebouwd aan de linkeroever van de Waal. Baron C.R.T. Krayenhoff gaf opdracht voor de bouw van deze vestiging. Het fort aan de huidige Laan van Oost-Indië heeft nooit zijn militaire functie hoeven te vervullen. Nadat het verlaten is door de militairen, wordt het nog een tijd in stand gehouden omdat de naamgever baron Krayenhoff er begraven ligt. Als die is herbegraven en de plaquette die aan hem herinnerde is verplaatst naar het plantsoen met zijn naam buiten de Hezelpoort, raakt het fort in verval. Een klein deel van Fort Krayenhoff ontkwam aan de slopershamer: het muurwerk aan de rivierzijde bleef behouden en werd opgenomen in de kade.

Een vraag? Neem contact met ons op
Staat jouw toekomstige huis in Nijmegen? Bekijk het woningaanbod Iris fase 1A