Impressie informatieavond Waalkwartier en Waalhaven

14 oktober '19

Op 25 september heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over het plan voor de inrichting van de openbare ruimte in het gebied Waalkwartier (Honigterrein en terrein slachthuis) en de Waalhaven. Het ging deze avond dus niet over de woningbouw in het gebied. Er waren ongeveer 150 belangstellenden.

Chretien van Essen van het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront trapte af en vertelde dat het Waalfrontgebied veel aandacht vraagt vanwege het grote aantal betrokken partijen en belangen. Er wordt dan ook veel overlegd tussen de verschillende partijen. Met bewoners, maar bijvoorbeeld ook met het Waterschap. Het doel van deze informatiebijeenkomst: het plan presenteren en reacties verzamelen. Landschapsarchitect Pieter Theuws van KCAP presenteerde zijn ideeën voor de inrichting van de openbare ruimte in het Waalkwartier en de Waalhaven.

Waalkwartier

De cultuurhistorie speelt een belangrijk rol in het Waalkwartier (Honig en terrein voormalig slachthuis). Die wordt op een abstracte manier teruggebracht. Zoals een waterspeelplek op het Thermenplein, waar de restanten van een Romeins badhuis onder liggen. Ook de fabrieksstraat (van de Honigfabriek) zie je in het ontwerp terug. Een andere mogelijkheid is de funderingen van de Honigsilo’s zichtbaar te maken in de openbare ruimte. Net als in het landschap zichtbaar maken van de grens van de voormalige Romeinse stad door middel van een lange trap.

In het Honiggebied streeft de architect naar eenheid in openbare ruimte, maar ook naar afwisseling. Er komen verschillende plekken: terrasjes, winkels, groen, horeca op het centrale plein en ontmoetingsplekken voor de buurt met speeltoestellen voor kinderen (met buizen van voormalige Honig als knipoog naar het verleden). Op het Waalplein komt een tribune met trappen om het niveauverschil te overbruggen.
De sfeer van de openbare ruimte wordt een combinatie van industrieel (robuuste materialen, met hergebruik van huidige betonplaten) en groen.

Waalhavenpark

Voor het Waalhavenpark (gebied ten noorden van het voormalig slachthuis en Waalhaven) is het de uitdaging om de huidige functie te behouden, maar het gebied ook open en toegankelijk te maken voor iedereen, en groener. Een combinatie van een haven én park is het idee. Het moet een aanvulling worden op de al bestaande parken. Het industriële, nautische karakter maakt dit park onderscheidend, met trappen en tribunes om hoogteverschillen te overbruggen.
Ook komt er een wandelroute langs de Waal. Ook hier denkt de architect aan stevige materialen: staal, beton en waar mogelijk groen. De cultuurhistorie zie je terug in het grote Romeinse masker dat hier komt en het behoud van de havenkraan, die binnen het havengebied wordt verplaatst.

Opmerkingen van bezoekers

De plannen werden met een applaus ontvangen door het publiek. Er werd wel aandacht gevraagd voor een aantal zaken, die worden meegenomen in de verdere planuitwerking. Genoemd zijn onder meer: zorg voor voldoende fietsenstallingen, ontmoedig hard rijden door bijvoorbeeld scooters, betrek meer direct omwonenden van de Handelskade en de Waalbanddijk, gebruik robuust groen (zoals Eiken), de Waalhaven moet ook fijn wonen blijven (nu al overlast van bezoekers), voorkom parkeeroverlast bij horecagelegenheden, zorg voor goede OV-verbinding, geen grote evenementen in dit gebied, graag meer groen en bankjes met uitzicht op de Waal, geen auto’s meer op de landtong (i.v.m. drugs dealen daar), doorlopende wandelroute langs de Waal.

Conclusie

Aan het eind van de avond is de conclusie, dat voor het deel Waalkwartier en het deel van het Waalhavenpark ten noorden van het voormalige slachthuis met de boulevard zuidelijk van het voormalige slachthuis zo door kunnen en de plannen verder kunnen worden uitgewerkt en vastgesteld.Voor het deel Waalhaven is extra tijd nodig om alle opmerkingen van de aanwezigen en instanties te gaan verwerken. Het ontwerp wordt nog eens tegen het licht gehouden. Het duurt sowieso nog wel 5 tot 6 jaar alvorens deze plannen echt zijn gerealiseerd.

  Visie
  Contact