“Aanpassing waterkering Waalfront Nijmegen”

15 oktober '20

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft het ontwerp-projectplan “Aanpassing waterkering Waalfront Nijmegen” vastgesteld. Het projectplan is door het Waterschap Rivierenland in de inspraak gebracht. In onderstaande link kunt je alle informatie vinden over dit plan voor aanpassing van de waterkering in het Waalfront te Nijmegen.

Bekijk publicatie

Tot 9 november

Er bestaat de mogelijkheid om tot 9 november 2020 deze plannen in te zien en/of een zienswijze in te dienen.

  Veelgestelde vragen
  Contact