Natuurinclusief bouwen: goed voor mens en dier

28 januari '22

Nijmegen gaat voor natuurinclusief bouwen. Dat betekent: bouwen met oog en ruimte voor vogels, vleermuizen en andere dieren. Goed voor de biodiversiteit en dus voor het leefklimaat van dier én mens. En het blijft niet bij woorden. We leggen het vast in heldere afspraken. Nu voor het eerst ook in een bestemmingsplan, namelijk voor de wijk ‘Ulpia en Fabrica’ in het Waalfront. Want Nijmegen houdt haar naam als één van de groenste gemeenten van Nederland graag hoog.

Groene maatregelen integreren

Steden groeien. Dat geldt zeker voor Nijmegen. Denk maar aan de ontwikkeling van de Waalsprong en het Waalfront. Veel dieren worden dan ook steeds afhankelijker van de stedelijke omgeving. We helpen de natuur een handje door groene maatregelen te integreren in het ontwerp van gebouwen. Dit kan bijvoorbeeld door loze ruimte of een uitstekende dakgoot geschikt te maken voor zwaluwen en vleermuizen. Of door neststenen in te metselen voor huismussen.

image alt

Prettige leefomgeving

Ook de omgeving moet geschikt zijn als leefgebied voor de dieren met voldoende voedsel en beschutting tegen vijanden.

Genoeg bomen, struiken en bloemen en ook gevelgroen of een daktuin dragen hier aan bij. Daarnaast zijn dichtbebouwde wijken zoals ‘Ulpia en Fabrica’ gevoelig voor de negatieve effecten van klimaatverandering. Denk aan regenwateroverlast, hittestress en droogte. Daarom zorgen we voor extra waterberging in de wijk, gecombineerd met groene daken en groene binnentuinen. Het groen zorgt voor verkoeling en het vastgehouden water gebruiken we in drogere periodes.

En: een groene omgeving is niet alleen fijn voor dieren, maar ook voor mensen. Bijkomend voordeel: dankzij de aanwezigheid van vogels en vleermuizen heb je minder last van muggen.

Van ambitie naar verplichting

In november 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over natuurinclusief bouwen. In de Waalsprong is natuurinclusief bouwen al de norm bij nieuwbouw. Ook in het Waalfront en op het NYMA-terrein gaan we hiermee aan de slag.

In het bestemmingsplan voor het deelplan Waalfront – 5, Ulpia en Fabrica, hebben we een verplichting opgenomen voor het natuurinclusief bouwen én het aanleggen en in stand houden van groene daken en groene binnentuinen. Bouwaanvragen toetsen we dus op voldoende groene maat- regelen. Projectontwikkelaars kunnen hierbij gebruik maken van een ‘toolbox’.

image alt

Punten scoren met de toolbox

De toolbox is gebaseerd op de omgeving en de gewenste diersoorten. Dat zijn in eerste instantie de huismus, gierzwaluw en gewone dwergvleermuis. Andere soorten liften mee op de maatregelen. In de toolbox staat hoeveel voorzieningen per soort en per aantal woningen we graag willen. Project- ontwikkelaars krijgen punten voor groene maatregelen. In totaal moeten ze minimaal 6 punten scoren. De aanleg van bijvoorbeeld een binnentuin, groene daken en hagen tellen ook mee.

Park met bomen, struiken en bloemen

In de wijk ‘Ulpia en Fabrica’ in het Waalfront komt het Handelshavenpark. Dit is onderdeel van een ‘ecologische corridor’ langs de Waal, ingericht met onder andere inheemse struiken en bomen en bloemrijk grasland. Ook dit levert een belangrijke bijdrage aan het leefgebied van vooral de huismus en de gewone dwerg- vleermuis. Het is een basis groene maatregel en levert alle bouwprojecten alvast 4 punten op. Er wordt hier gewerkt aan een natuurinclusieve wijk!

Een vraag? Neem contact met ons op
Staat jouw toekomstige huis in Nijmegen? Bekijk het woningaanbod van Iris fase 1A