Nieuwe stap richting waterveilig Waalfront

24 september '19

Het Waalfront in Nijmegen krijgt een toekomstbestendige, veilige, deels groene waterkering: een dijk die het voormalig industriegebied groener maakt en het uitzicht op de rivier terugbrengt.

Samenwerken

Waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland en Ontwikkelbedrijf Waalfront (een samenwerking tussen gemeente Nijmegen en BPD) tekenden op 18 september 2019 een samenwerkingsovereenkomst die de rollen en financiering van het project vastlegt. De kosten voor het plan bedragen 5,1 miljoen euro; dit bedrag zal gelijk worden verdeeld over het waterschap, de provincie en ontwikkelbedrijf Waalfront. De nieuwe waterkering biedt bewoners en bezoekers van het gebied een mooie verblijfsplek. Ontwikkelbedrijf Waalfront realiseert de waterkering tegelijk met Park Fort Krayenhoff en de woningbouw tussen nu en 2025.

Groene dijk

Waar mogelijk: langs de haven en door park Fort Krayenhoff komt er een groene dijk. Rond het Honig-complex komt een nieuwe oplossing voor de waterkering buitenom, die wordt geïntegreerd in de wanden van de te realiseren parkeergarages in het nieuwe gebied. Daardoor kan de huidige waterkering langs het water worden verlaagd (wat de stevigheid ten goede komt) en wordt het contact van het gebied met de rivier hersteld. Het Honig-complex komt daardoor buitendijks te liggen en zal bij renovatie overstromingsbestendig worden gemaakt.

  Park Fort Krayenhoff
  Ik heb een vraag