Ondernemers in De Nieuwe Honig

21 januari '22

Op 31 december 2021 kwam een einde aan wat 8 jaar dé hotspot van Nijmegen was: het Honigcomplex. De meesten van de 250 ondernemers verhuizen naar het NYMA-terrein of naar een plek elders in de stad.

image alt

Nieuwe fase

Deze verhuizing is ook de start van een nieuwe fase rond de ontwikkeling van het Honigcomplex. In het eerste kwartaal van 2022 start de sloop van een belangrijk deel van het Honigcomplex om plaats te maken voor de nieuwbouw van woningen met bijbehorende parkeergarage.
 Het cultuurhistorische erfdeel van het Honigcomplex (inclusief de gele toren) blijft behouden, wordt gerestaureerd en krijgt een nieuwe functie (bedrijvigheid, horeca, hotel, cultuur, sport). Ook wordt hier een woontoren toegevoegd. 

‘De nieuwe Honig’

Van de huidige ondernemers komen er 5 terug in ‘De nieuwe Honig’. Het gaat hier om Bart, De Meesterproef, Stoom/Oersoep, de Smeltkroes en First Things First. De restauratie van het erfdeel van het Honigcomplex en het bouwen van de nieuwe woontoren wordt gefaseerd uitgevoerd en duurt tot zeker 2024. In de tussentijd zetten deze 4 van de 5 ondernemers hun bedrijf voort in de gebouwen die daarvoor beschikbaar zijn. 

Een vraag? Neem contact met ons op
Wil je iets weten? Bekijk de veel gestelde vragen