Romeins gebouw in Waalkwartier

28 november '21

In mei 2021 hebben de archeologen van de gemeente Nijmegen een stuk van de oude Romeinse stad in Nijmegen-West opgegraven. De opgraving vond vooral plaats op de plek waar de bouw van een woontoren aan de Waal komt.

Ulpia Noviomagus

Uit de voorlopige resultaten blijkt dat het gaat om een Romeinse vindplaats. Er zijn namelijk onder andere funderingen van een Romeins bouwwerk gevonden. De fundamenten van een bak- en tufstenen gebouw komen uit de Romeinse stad Ulpia Noviomagus. Daarnaast zijn er veel zogenoemde sporen zoals kuilen, grachten, greppels en zelfs 2 intacte Romeinse beer-/waterputten met een rijk aantal vondsten aangetroffen. De vondsten lopen uiteen van aardewerk, metaal, hout tot (dierlijk) botmateriaal.

Waalfront Nijmegen

De fundamenten van het gebouw, samen met de sporen en vondsten, geven inzicht in hoe de lokale economie van de voormalige stad heeft gewerkt. Hiermee kunnen vragen als wat aten de mensen, welke objecten gebruikte men en hoe waren de algemene omstandigheden (bijvoorbeeld rijkdom) worden beantwoord. Kortom hoe hebben de mensen in de Romeinse stad geleefd? De gemeente Nijmegen werkt nu aan het eindrapport van de opgraving en de vondsten.

  Contact
  Woningaanbod