Uitnodiging digitale avond Ulpia en Fabrica

18 december '20

In het Waalfront is al veel ontwikkeld. Momenteel wordende plannen voor het laatste deelgebied uitgewerkt: het Waalfront Ulpia en Fabrica. Dat is het gebied van de Honig en directe omgeving. Graag nodigt de gemeenten Nijmegen u uit voor een digitale informatieavond op donderdag 14 januari 2021 van 19.15 tot 21.00 uur over het (ontwerp)bestemmingsplan voor dit deelgebied en het bijbehorende beeldkwaliteitplan.

Bestemmingsplanwijziging en beeldkwaliteitplan

Het bestemmingsplan is nodig om de bouwplannen voor het laatste deel van het Waalfront mogelijk te maken. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 december besloten het (ontwerp)ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Waalfront -5 (Ulpia en Fabrica) ter visie te leggen.

Naast het bestemmingsplan stelt de gemeenteraad ook nog een beeldkwaliteitplan vast. Hierin staan de ruimtelijke uitgangspunten voor de architectuur en de openbare ruimte nader uitgewerkt. U kunt beide plannen vanaf 17 december 2020.
Om de woningbouwontwikkeling mogelijk te maken is tevens een hogere waarde benodigd op grond van de Wet geluidhinder (HW geluid-ontwerpbesluit). Het ontwerp besluit is ten behoeve van inspraak bijgevoegd. Ook dit kunt u vanaf 17 december inzien.

Doel van de informatieavond

Tijdens de informatieavond wil gemeente Nijmegen u informeren over het ontwerpbestemmingsplan, beeldkwaliteitplan en de bijbehorende procedures. Zij vinden het belangrijk om uw reactie op de plannen te horen en eventuele vragen te beantwoorden. Ook initiatiefnemer Ontwikkelingsbedrijf Waalfront is aanwezig voor het beantwoorden van vragen.

Digitale informatieavond

Omdat een informatieavond in de wijk niet mogelijk is vanwege de coronamaatregelen, is de informatiebijeenkomst op 14 januari digitaal in de vorm van een webinar. Dit is vergelijkbaar met een normale bijeenkomst, alleen zit u nu achter uw pc, tablet of mobiele telefoon.

Om in te loggen typt of kopieert u de volgende link in uw browser: https://us02web.zoom.us/j/83762796904?pwddm54Y3N iN H E4TzVpMWphdmNzbExBUT09
Typ vervolgens het wachtwoord: Waalfront.

U kunt de link ook aanklikken via www.nijmegen.nl/waalfront.

De bijeenkomst wordt in zijn geheel opgenomen en is terug te zien via www.nijmegen.nl/waalfront. Wilt u niet in beeld, dan kunt u uw camera uiteraard uitzetten. Heeft u geen pc, tablet of mobiele telefoon of bent u het niet gewend om op deze manier te communiceren? Dan kunt contact opnemen met de projectleider Stephanie Wolff, telefoon 024-3299735.
I.v.m. de kerstperiode is zij beperkt beschikbaar tussen 23 december 2020 en 4 januari 2021.

Inzage bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan

Vanaf 16 december is het bestemmingsplan samen met het beeldkwaliteitplan gepubliceerd in de Staatscourant en het elektronische gemeenteblad.

De plannen (inclusief de bijlagen) liggen gedurende zes weken (vanaf 17 december 2020 t/m 27januari2021) ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen en zijn digitaal in te zien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u vinden onder bestemmingsplannen Nijmegen Waalfront- 5 (Ulpia en Fabrica) of via www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BP8005-ON01

  Contact
  Meer nieuws