Grondwerkzaamheden Park Fort Krayenhoff

15 november '19

In het toekomstige Park Fort Krayenhoff is het ontwikkelbedrijf Waalfront (OBW) momenteel bezig met grondwerkzaamheden. Op deze locatie moet veel grond verplaatst worden om de bouw van de appartementen mogelijk te maken. Tot het einde van dit jaar zullen er vele vrachtwagens af- en aan rijden via de Laan van Oost-Indië. 

Waalfront Nijmegen
Waalfront Nijmegen

Honig

Op het Honigterrein is tijdelijk (tot eind 2021) een nieuwe parkeergelegenheid aangelegd. Dit terrein is voor iedereen als parkeergelegenheid (kosteloos) toegankelijk. In week 47 of 48 wordt op het parkeerterrein verlichting aangebracht. In de download kun je de nieuwe situatie rondom de Honig bekijken.

Download kaart Honig

Koningsdaal Noord

Zoals je wellicht gezien hebt, zijn de bouwwerkzaamheden van Koningsdaal Noord (oftewel Koningsdaal fase 11) gestart. De werkzaamheden duren tot medio 2021. De bouwplaats is bereikbaar via de toegangsweg Laan van Oost-Indië en de Winselingseweg. De definitieve bestratingswerkzaamheden aan de Winselingerweg zullen plaatsvinden op het moment dat de bouw van Koningsdaal Noord voltooid is (medio 2021).

Laan van Oost-Indie en Waalbandijk

Een aantal gebruikers en omwonenden hebben, terecht, aandacht gevraagd voor de onveilige situaties op de Laan van Oost-Indië. Hierover is overleg gevoerd met de instanties en alle mogelijkheden zijn besproken om deze situatie zo veilig mogelijk op te lossen. Wellicht niet ieders tevredenheid, maar met onder andere het aanbrengen van extra bebording, fietsaanduidingen en een verkeersbesluit voor het parkeren is dit in de aangegeven situatie momenteel het maximaal haalbare. 

Het tijdelijke fietspad tussen Honig en de Havenweg komt te vervallen in het eerste kwartaal van 2020. Fietsers zullen te zijner tijd over de fietsstraat rijden en het autoverkeer zal over de hoofdbaan rijden zoals je nu gewend bent op het huidige tracé van Laan van Oost-Indië. 

  Contact
  Overig nieuws