Rijke historie Waaloevers

Waar vroeger Fort Krayenhoff lag, komt nu een nieuw wijkpark aan de Waal. Wie in Koningsdaal of in een van de andere deelgebieden van Waalfront woont, loopt er zo naartoe. Genieten van buitenzijn met de stad heel dichtbij.

Zo was het vroeger in Waalfront

Fort Krayenhoff werd in 1824-1831 gebouwd aan de linkeroever van de Waal. Baron C.R.T. Krayenhoff gaf opdracht voor de bouw van 2 vestingen. Het fort aan de huidige Weurtseweg ter hoogte van de Dijkstraat werd in 1824 door koning Willem II naar Krayenhoff genoemd. En dan was er nog fort Sterrenschans op de Heuvelrug, ter hoogte van de huidige Huyghensweg (Nijmegen-Oost). Een klein deel van fort Krayenhoff ontkwam aan de slopershamer: het muurwerk aan de rivierzijde bleef behouden en werd opgenomen in de kade. De muren zijn alleen vanaf de Waal goed zichtbaar.

Geschiedenis blijft bewaard

Zo´n rijke geschiedenis mag niet verloren gaan. Terecht dus dat het fort een belangrijke plek inneemt in het stedenbouwkundig plan van Waalfront. Er komt een park met enkele bijzondere gebouwen. Het aantal woningen blijft beperkt. Op deze manier kan iedere inwoner van Waalfront én Nijmegen genieten van deze mooie plek.

Alles wat je zoekt Nijmegen
Waar ligt Waalfront Ligging