Nieuwe voetgangersbrug sluitstuk wandelroute langs de Waal

16 juni '21

Het Waalfront in Nijmegen-West krijgt steeds meer vorm. In het gebied komen woningen, horeca en bedrijven, maar ook een aantrekkelijke openbare ruimte. Donderdag presenteerde de gemeente en het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront het ontwerp voor een voetgangersbrug over de ingang van de Waalhaven aan buurtbewoners. Met deze loopbrug is Nijmegen straks een kilometerslange, ononderbroken wandelroute rondom de Waal rijker.

In het Waalfront wordt gebouwd aan ruim 2.000 woningen, hoogwaardige en groene openbare ruimte, horeca en andere bedrijvigheid. De nieuwe voetgangersbrug over de havenmond zorgt in de toekomst voor een goede verbinding van het gebied met de historische binnenstad. Ook maakt de brug een unieke wandelverbinding langs de Waal compleet: zo loop je van de Waalkade via het Waalfront naar het NYMA-terrein en via De Oversteek, Veur-Lent en de Waalbrug weer terug naar het centrum. De wandelverbinding is vastgelegd in de plannen voor het Waalfront, waaronder het bestemmingsplan uit 2008 en in de Omgevingsvisie Nijmegen 2020-2040.

Waalfront Nijmegen

Voorlopig ontwerp

Het voorlopige ontwerp van de voetgangersbrug, gemaakt door architectenbureau Ney en partners, is elegant, eenvoudig en slank. Het gaat uit van het gebruik van staal. De breedte is ongeveer 2,5 meter en de lengte in totaal 72 meter. Voor het ontwerp is samengewerkt met vertegenwoordigers van de Waalhaven, de scheepvaart en andere belanghebbenden.

Waterwetvergunning

De gemeente heeft de benodigde waterwetvergunning aangevraagd bij Rijkswaterstaat. Deze ligt vanaf 14 juni 2021 ter inzage tot en met 26 juli 2021. In september is naar verwachting de definitieve vergunningverlening.

Omgevingsvergunning

De komende periode wordt een aannemer gezocht die het ontwerp binnen de financiële en kwalitatieve randvoorwaarden verder kan uitwerken en de brug kan bouwen. Na het uitwerken van het ontwerp, vraagt de aannemer een omgevingsvergunning aan in het voorjaar. De bouw start naar verwachting in april/mei 2022, als de omgevingsvergunning is verleend. De bouw vindt waarschijnlijk grotendeels plaats in een loods. Eind 2022 wordt de brug dan ingevaren en geplaatst. De exacte planning hiervoor maakt de aannemer en volgt te zijner tijd.

Bijeenkomst gemist?

Heb je de bijeenkomst gemist? Kijk hier de digitale sessie terug of download hier en hier de presentaties.

  Contact
  Nieuws